<br><font color="#FFFFFF">Din webbläsare är förmodligen inte kapabel att se den här webbsidan ordentligt. Vänligen överväg att skaffa en bättre webbläsare. Ladda ned senaste versionen av <a href="http://www.getfirefox.com/">Firefox</a> för en trevligare webbupplevelse.</font><br><br>
Vivian Rössner Wejke, Forum Humanum AB
Bild
Aktuellt
Nästan slagen – konsten att bemöta aggressivitet i arbetslivet
är rubriken på min nyutkomna bok som behandlar ett högaktuellt problem. Många yrkesgrupper kan vittna om aggressivitet, hot och t.o.m. våld som en del av arbetsdagen. Hur bemöter man arga människor? Hur kan man vända en hotfull aggression till ett fungerande samspel? Hur bär man sig åt för att tillgodose andras behov, samtidigt som man själv vill må bra?

Boken består av 18 intervjuer med representanter för utsatta yrken som berättar om sin vardag, fylld av möten och ibland dramatiska händelser.

Bokens andra del är något av en lärobok med handgripliga och beprövade råd för möten med arga människor. Boken kan fungera väl som arbetsmaterial till en föreläsning i ämnet bemötande.

Läs ett utdrag ur boken här
Teamwork i toner
Som medlem i sång-kvintetten Holiday Singers kan jag erbjuda en företagsanpassad musikupplevelse, där ord som harmoni, samspel och samklang har en mångdubbel betydelse.
Hur ser det ideala teamet ut? Vad betyder varje stämma?
Vad bidrar var och en med? Roligt och lärorikt! Perfekt som inledning på en kick-off eller en säljträning!


Holiday Singers

Se mer på www.holidaysingers.se
Nu kan du se en kort film
Vid programpunkten Konflikthantering – eller "varg- och giraffspråket” – baserat på Marshall Rosenbergs modell kan du nu välja att se en kort film. Länk till filmen hittar du under bilden!
Hälsa till alla
i samarbete med brodern Stephan Rössner, professor emeritus vid Karolinska institutet.
Seminariet belyser friskfaktorer och våra möjligheter att göra goda val till den fysiska och psykiska hälsans främjande.
Hälsoinriktat beteende och god kommunikation illustreras med många exempel och medverkan av publiken.
Vivian
Program
Kontakt
vivian.rossner @ gmail.com
Hörn Hörn
Vivian
- Magister i humaniora och pedagogik
- Diplomerad från Institutet för Högre Kommunikationsutbildning
- 15 års erfarenhet som producent av utbildningsfilm
- Seniorkonsult inom Svenska ManagementGruppen
- Startade och utvecklade den årliga humanistkonferensen Forum Humanum
- VD för informations- och PR-företaget InformeraGrey
- Debattledare, konferencier, speaker
- Professionell utbildare och föreläsare i egna företaget Forum Humanum AB sedan 1994
- Föreläser också obehindrat på engelska
- Kunder: Allt från internationella storföretag till myndigheter och organisationer inom offentlig sektor
- Mycket uppmärksammad för uppdraget år 2000 att utbilda Stockholms då 320 trafikvakter i bemötande av trafikanter, vilket ledde till dramatisk förbättring av deras arbetsförhållanden.

Mitt intresse för musik och kultur yttrar sig i en livslång körmedverkan, bl.a. 20 år som medlem i Storkyrkans kör, där den rikhaltiga repertoaren omfattar allt från sakral kyrkomusik till profana konserter. Under 5 år var jag också ordförande i Storkyrkans Musikvänförening.
Som medlem i sång-kvintetten Holiday Singers kan jag erbjuda företagsanpassade musikupplevelser under temat Teamwork i toner, där ord som harmoni, samspel och samklang får mångdubbel betydelse.

Jag anlitas ofta som konferencier och debattledare, helst i s.k. mjuka frågor, d.v.s. personlig utveckling, "Må bra-frågor", konflikter, relationer etc. Min röst hörs också som speaker i filmer och radio/TV.

Min föreläsnings- och utbildningsverksamhet kan beskrivas som program för företag och organisationer som vill vässa sin verksamhet genom förbättrad kommunikation - internt och externt - och ett professionellt bemötande mot kunder. Förbättrad kommunikation mellan kolleger, mellan chef-medarbetare, mellan säljare-kunder, är det genomgående temat i alla mina föreläsningar och utbildningsprogram, som kan inriktas alltefter målgruppens behov. Även deltagarnas privatliv gagnas av denna träning, eftersom vi inte upphör att ha relationer när vi går hem från jobbet. Se vidare under Program

Bland mina uppdragsgivare under de senaste 10 åren kan räknas allt från internationella storföretag (AstraZeneca, Pfizer, Procter & Gamble) till försäkringsbolag och till myndigheter inom offentlig sektor (Posten, Gatukontoret). Företag som genomgått fusionering har ofta beställt utbildning i kommunikation och team-arbete för att öka förståelsen för olikheter och förbättra samarbetet.

Jag har i många omgångar varit engagerad i yrkesgrupper som löper risk att utsättas för aggressivitet, t ex poliser eller säkerhetskontrollanter på flygplatser, liksom personal inom Försäkringskassan, A-kassan och Kronofogden. I vissa fall har jag anlitats som medlare mellan grupper eller individer inom ett företag eller en organisation, där konflikterna varit svårlösta. 1999-2000 genomförde jag det uppmärksammade uppdraget att utbilda Stockholms då 320 trafikvakter i kommunikation med trafikanter. Utbildningen resulterade i en dramatisk förbättring av deras arbetsförhållanden.
Hörn Hörn
» vAdmin
rossnerwejke.se kräver modern webbläsare | Information om s.k. cookies