<br><font color="#FFFFFF">Din webbläsare är förmodligen inte kapabel att se den här webbsidan ordentligt. Vänligen överväg att skaffa en bättre webbläsare. Ladda ned senaste versionen av <a href="http://www.getfirefox.com/">Firefox</a> för en trevligare webbupplevelse.</font><br><br>
Vivian Rössner Wejke, Forum Humanum AB
Bild
Aktuellt
Nästan slagen – konsten att bemöta aggressivitet i arbetslivet
är rubriken på min nyutkomna bok som behandlar ett högaktuellt problem. Många yrkesgrupper kan vittna om aggressivitet, hot och t.o.m. våld som en del av arbetsdagen. Hur bemöter man arga människor? Hur kan man vända en hotfull aggression till ett fungerande samspel? Hur bär man sig åt för att tillgodose andras behov, samtidigt som man själv vill må bra?

Boken består av 18 intervjuer med representanter för utsatta yrken som berättar om sin vardag, fylld av möten och ibland dramatiska händelser.

Bokens andra del är något av en lärobok med handgripliga och beprövade råd för möten med arga människor. Boken kan fungera väl som arbetsmaterial till en föreläsning i ämnet bemötande.

Läs ett utdrag ur boken här
Teamwork i toner
Som medlem i sång-kvintetten Holiday Singers kan jag erbjuda en företagsanpassad musikupplevelse, där ord som harmoni, samspel och samklang har en mångdubbel betydelse.
Hur ser det ideala teamet ut? Vad betyder varje stämma?
Vad bidrar var och en med? Roligt och lärorikt! Perfekt som inledning på en kick-off eller en säljträning!


Holiday Singers

Se mer på www.holidaysingers.se
Nu kan du se en kort film
Vid programpunkten Konflikthantering – eller "varg- och giraffspråket” – baserat på Marshall Rosenbergs modell kan du nu välja att se en kort film. Länk till filmen hittar du under bilden!
Hälsa till alla
i samarbete med brodern Stephan Rössner, professor emeritus vid Karolinska institutet.
Seminariet belyser friskfaktorer och våra möjligheter att göra goda val till den fysiska och psykiska hälsans främjande.
Hälsoinriktat beteende och god kommunikation illustreras med många exempel och medverkan av publiken.
Vivian
Program
Kontakt
vivian.rossner @ gmail.com
Hörn Hörn
Program
Personlig utveckling och förbättrad kommunikation mellan kolleger, chef-medarbetare, säljare-kunder etc. är det genomgående temat i alla mina kundanpassade föreläsningar och utbildningsprogram. Fokus kan läggas på förebyggande utbildning eller existerande problem. Det finns många vinklar på ämnet kommunikation: renodlad konflikthantering, bemötandeträning i kundrelationer, svåra samtal, hantering av s.k. "besvärliga människor" etc. För att stärka effektiviteten i arbetsteam och öka förmågan att se varandras olikheter som tillgångar snarare än hinder kan ett program om olika personlighetstyper vara lösningen.

Tidsåtgång
Alternativ: en föreläsning på 1-2 timmar eller en utbildning på en halv dag till två heldagar, beroende på beställarens ambitionsnivå. En uppföljningsdag efter några månader är ofta att rekommendera, eftersom deltagarna då hunnit praktisera sina nyvunna kunskaper. Därefter kan programmen vidareutvecklas som fortbildning under årens lopp, så länge man vill...

Målgrupp
Mina utbildningsprogram i kommunikation är genomgående skräddarsydda och kan därför rikta sig till alla nivåer inom ett företag eller en organisation. Utbildning om konflikter och mänskliga olikheter kan bli särskilt effektiva om de omfattar hela avdelningar eller arbetsgrupper, där kunskapen om varandras styrkor och svagheter bidrar till att stärka gruppen.

Bemötande och kommunikation

En föreläsning på 1-2 timmar eller en träning på 1/2 - 1 dag
Bemötandet och sättet att kommunicera kan vara avgörande för din framgång i arbetet, särskilt om du har en yrkesroll där det gäller att hantera irritation, ilska, aggressivitet eller t.o.m. hot och våld.
Teori varvas med praktiska exempel och övningar.

Konsten att hantera "besvärliga människor"

2-3 timmar
De flesta kan identifiera sig med rubriker som "Jag skulle älska mitt jobb om jag bara slapp personalen" - om man är chef - eller "patienterna" - om man jobbar inom vården - eller "trafikanterna" - om man är trafikvakt - eller "gästerna" - om man är krögare etc.
Frågan är vad den s.k. besvärligheten beror på!

Ur innehållet:
 • Vi går igenom vad som behövs för en framgångsrik kommunikation och vilka hinder som gör att kommunikationen inte fungerar, t.ex. att vi så lätt går in i en bedömningsfälla, dvs uppfattar olikheter som hinder snarare än tillgångar.
 • Eller att vi dömer en person för snabbt, bara på anblicken av kroppshållning och mimik. Eller att vi lyssnar med "fel öron"!
 • Eller att vi ägnar oss åt tankeläsning. Eller att vi tar allt personligt.
 • Ord får bara den makt som mottagaren ger dem - är en nyttig sentens.

Presentationsteknik med teori och praktiska övningar, med eller utan video

(föreläsning 1-2 timmar eller utbildning 1-2 dagar – individuellt eller i grupp)
Ur innehållet:
 • hur säljer jag ett budskap? hur säljer jag mig själv?
 • att lära sig höras och synas genom bruset av information
 • att tydliggöra sin målsättning – vad vill jag åstadkomma?
 • att tydliggöra sin målgrupp – vem har jag framför mig? - och anpassa budskapet därefter
 • talare man minns och talare man gärna glömmer – videoexempel
 • att skriva ett talarmanus - disposition
 • utskrift, stolpar eller mindmap?
 • hjälpmedel
 • inledning, avslutning
 • kroppsspråkets betydelse
 • röst, tonfall, uttryck
 • etc.

Konsten att nå fram – om framgångsrik kommunikation mellan människor

(föreläsning 1-2 timmar)
Ur innehållet:
 • kommunikationens växande betydelse, om IQ och EQ
 • "female think" – om behovet att skapa goda relationer
 • massmedialt brus och konsten att tränga igenom (med illustrativa exempel)
 • mass- och misskommunikation
 • om människan som informationsbehandlare – vad tar vi in?
 • lyckad kommunikation är inte alltid detsamma som lyckad övertalning – om svårigheten att förändra attityder
 • kommunikationens grundregler, från sändare till mottagare
 • olika kommunikationsnivåer – hur och när tillämpar man dem?
 • abstrakt och konkret – om tydligt och otydligt språk
 • slarva inte med orden! – om vikten av rätt ordval
 • om skillnaden mellan observationer och värderingar
 • uttryck och lyhördhet för känslor och behov
 • det goda samtalet
 • etc.

Jag skulle älska mitt jobb om jag bara slapp kunderna!!

(föreläsning 1-2 timmar)
Om kundvård och kundrelationer, om kundbehov och kundilska. Att sälja är att kommunicera!

Ur innehållet:
 • mycket av innehållet i ovanstående "Konsten att nå fram" – vinklat för säljsituationer

Kroppsspråk, talspråk, klarspråk

(en pedagogisk föreställning under en halv dag – eller en hel dags utbildning där föreställningen varvas med praktiska övningar)
Med teatermasker gestaltas kroppens signaler och språk. Orden får olika mening genom hur vi uttrycker dem. I samarbete med skådespelare gestaltas situationer av låsta positioner och vägen till samförstånd.
Bild tillhörande Konflikthantering – eller
Se en kort film (3 minuter)

Konflikthantering – eller "varg- och giraffspråket" – baserat på Marshall Rosenbergs modell

(föreläsning 1-2 timmar eller utbildning en halv-1 dag – teori och praktiska övningar)
Om konsten att bibehålla goda relationer, åstadkomma förändringar och lösa uppkomna konflikter. Handdockorna vargen och giraffen hjälper till att förtydliga dålig resp. god kommunikation. Roliga, lärorika och illustrativa exempel från arbets- och privatliv.

Ett utmärkt redskap för att våga genomföra förändringar i s.k. svåra samtal, men också för att lösa uppkomna konflikter. Särskilt nyttigt för serviceyrken och yrken som möter irritation, ilska och kanske t.o.m. aggressivitet.

Jag använde mig av denna modell för Stockholms lapplisor som under ett helt kalenderår 1999-2000 fick teoretisk och praktisk träning för mötet med arga trafikanter.

Ur innehållet:
 • konflikter – konstruktivt eller destruktivt inslag i vår tillvaro?
 • vårt förhållningssätt till konflikter
 • vad innebär "att konfrontera"?
 • vad är en konflikt? definition?
 • olika konfliktstilar
 • motstånd och invändningar – om konflikter som möjligheter
 • empati eller sakskäl?
 • aktivt lyssnande
 • aikido-tekniken
 • om otillfredsställda behov och aggressivitet
 • giraffmodellen – ett sätt att åstadkomma förändringar utan aggressivitet
 • praktiska övningar med egna exempel
 • om olika klimat på arbetsplatsen
Hörn Hörn
» vAdmin
rossnerwejke.se kräver modern webbläsare | Information om s.k. cookies